Pożegnanie klas maturalnych

24 kwietnia 2009 r.

Po trzech latach wypełnionych godzinami spędzonymi nad książką, pochłonięci zajęciami szkolnymi, rywalizacją sportową, wycieczkami przychodzi pora by przystąpić do egzaminu maturalnego i podjąć decyzję - dokonać wyboru, na najbliższą przyszłość a często na całe życie, wybrać kierunek studiów. I w takiej właśnie chwili pożegnaliśmy uczniów klas trzecich naszego LO, którzy w dniu 24 kwietnia 2009 r. odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Po podziękowaniach nastąpiły miłe chwile dla absolwentów tj. wręczenie dyplomów dla wzorowych uczniów, listów pochwalnych dla rodziców, dyplomów i podziękowań dla rodziców za okazaną pomoc i pracę w Radach Klasowych Rodziców. Pani Dyrektor wręczyła również świadectwa z czerwonym paskiem za najwyższą średnią ocen Robertowi Wojsykowi oraz Arielowi Dzionsko. Drugą część uroczystości przebiegała na wesoło. Obejrzeliśmy w niej i wysłuchaliśmy programu przygotowanego przez uczniów klas drugich, pod opieką mgr Joanny Nowak-Ruseckiej oraz mgr Zuzanny Kulik. Następnie nasi abiturienci udali się do klas na spotkanie ze swoimi wychowawcami.

zso1@zso1.bytom.pl