Programy realizowane w naszej szkole...

24 listopada 2014 r.


Pragniemy poinformować, że w bieżącym roku szkolnym w Gimnazjum nr 5 będą prowadzone zajęcia w ramach programu edukacji antynikotynowej "Znajdź właściwe rozwiązanie" oraz kampanii "rakoobrona".

Program "Znajdź właściwe rozwiązanie" realizowany jest we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Bytomiu. Celem tego programu jest przede wszystkim zapobieganie paleniu tytoniu ale również integracja grupy, ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, uczenie rozpoznawania swych zachowań i nacisku grupowego, rozpoznawanie własnych uczuć oraz umocnienie poczucia własnej wartości.

Kampania "Rakoobrona" to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna organizowana przez Fundację Rosa oraz Fundację Onkologiczną DUM SPIRO-SPERO skierowana do osób młodych w wieku 14-19 lat. Celem kampanii jest wczesna profilaktyka przeciwnowotworowa, zwracająca uwagę na czynniki, które bezpośrednio zwiększają ryzyko zachorowań na raka. Dzięki kampanii w świadomości młodzieży mają zagościć dwie najprostsze asocjacje: rak i obrona.
Rakoobrona porusza problem trzech chorób nowotworowych: raka płuca, raka szyjki macicy oraz czerniaka. Spośród najczęściej występujących nowotworów u osób dorosłych wybraliśmy te, których przyczynami mogą być zachowania i nawyki kształtujące się w okresie młodzieńczym.

Copyright© Gimnazjum nr 5 w Bytomiu