Zasady rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół nr 1 na rok szkolny 2015/2016

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7), postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. oraz statutu szkoły, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 podaje do wiadomości poniższe zasady rekrutacji.

Zasady rekrutacji do szkół:

Copyright© ZS nr 1 w Bytomiu