Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum nr 5 na rok szkolny 2015/2016

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7), postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. oraz statutu szkoły, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 podaje do wiadomości poniższe zasady rekrutacji.

Na rok szkolny 2015/2016 w Gimnazjum nr 5 planuje się rekrutację do następujących klas:

  • klasa Multi-Deutsch z poszerzonym nauczaniem języka niemieckiego
    (od podstaw - poziom III.0) i językiem angielskim (kontynuacja - poziom III.1),
    objęta patronatem Goethe Institut z Krakowa
  • klasy ogólne - z nauką języka angielskiego (kontynuacja ze szkoły podstawowej - poziom III.1)
    i niemieckiego
  • klasy dla uczniów z autyzmem na wszystkich poziomach (kl. I, II, III)
  • klasy dla uczniów z zaburzeniami funkcji słuchu na wszystkich poziomach (kl. I, II, III)

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty
Terminy rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum nr 5
Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznego gimnazjum - dzieci z rejonu
Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznego gimnazjum - dzieci spoza rejonu

Copyright© ZSO nr 1 w Bytomiu