Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 na rok szkolny 2015/2016

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7), postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. oraz statutu szkoły, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 podaje do wiadomości poniższe zasady rekrutacji.

Na rok szkolny 2015/2016 w Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 planuje się rekrutację
do następujących klas:

  • klasa I, II, III, IV, V i VI dla uczniów z autyzmem
  • klasa II, III i IV dla uczniów z zaburzeniami funkcji słuchu

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej
Wniosek o przyjęcie dziecka do II, III, IV, V lub VI klasy szkoły podstawowej

Copyright© Szkoła Podstawowa nr 2 w Bytomiu