Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 2:
rok szkolny 2017/2018

język polski
historia
wiedza o społeczeństwie
biologia
fizyka
przyroda
muzyka
informatyka
zajęcia techniczne
wychowanie fizyczne
pedagog szkolny
psycholog szkolny
logopeda
edukacja wczesnoszkolna
język niemiecki
język angielski
matematyka
geografia
chemia
plastyka, zaj.artystyczne
wychowanie do życia w rodzinie
religia
biblioteka szkolna
terapeuta - rewalident
świetlica szkolna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright© Szkoła Podstawowa nr 2 w Bytomiu