Wycieczka do elektrociepłowni...

10 grudnia 2013 r.


10 grudnia nasza młodzież z klasy IIa, pod opieką p. Magdaleny Bober i p. Zuzanny Kłosińskiej oraz w towarzystwie p. Sandry Littig miała okazję zwiedzić siedzibę głównego dostawcy ciepła w naszym mieście - Elektrociepłownię Bytom w dzielnicy Miechowice, należącą obecnie do fińskiego koncernu energetycznego Fortum.

W trakcie wycieczki można było zapoznać się z bardzo ciekawą, sześćdziesięcioletnią historią tego miejsca. Tyle właśnie lat służy miastu elektrociepłownia, której kominy dostrzec można z różnych miejsc śląskiej aglomeracji. W interesujący sposób opowiedziano nam o najnowocześniejszych trendach w procesie produkcji energii cieplnej i elektrycznej oraz wpływie tego procesu na środowisko naturalne. Główną atrakcją była możliwość zobaczenia z bliska urządzeń, dzięki którym w naszych domach jest ciepło i działają wszystkie przedmioty elektryczne. Udało nam się także porozmawiać z pracownikami obsługującymi te ogromne maszyny.
Dziękujemy Dyrekcji Fortum Bytom za możliwość zorganizowania wycieczki dla naszych uczniów.


Copyright© ZSO nr 1 w Bytomiu