"Stop przemocy - dzisiaj, jutro, zawsze" - przedstawienie profilaktyczne

31 marca 2014 r.


31 marca 2014 r. uczniowie klas IIIa, IIIb, IIIc, IIb i Ib: Natalia Morawska, Justyna Ordon, Paulina Palińska, Amanda Szczygioł, Weronika Matyasik, Dagmara Świtała, Alicja Prohaska, Jagoda Uzarska, Milena Drosek, Artur Florek, Paweł Urban, Kamil Chmielewski, oraz absolwent Denis Chmielewski - pod opieką pedagogów pani Magdaleny Sukiennik i Izabeli Bubalik, przygotowali przedstawienie profilaktyczne „STOP PRZEMOCY – DZISIAJ, JUTRO, ZAWSZE”.

Celem spektaklu było zwrócenie uwagi na pojawiającą się, zarówno w szkołach jak i w codziennym życiu, przemoc. Uczniowie bardzo zaangażowali się w przygotowania, wprowadzili w scenariusz zmiany aby przekaz był realny i przedstawiał sytuacje, które mogą przydarzyć się każdemu. Dużym atutem były dobrane przez młodzież piosenki, które wiązały się z zdarzeniami i sytuacjami poruszanymi w trakcie spektaklu. Ponadto w ramach podsumowania podano sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi oraz miejsca gdzie można szukać pomocy. Działania młodziezy i opiekunow wsparli przedstawiciele policji z Referatu do Spraw Patologii i Nieletnich. Udzielali oni cennych rad i wskazówek oraz dopingowali w działaniach. Wszystkim, którzy wspierali i popierali działania serdecznie dziękujemy, w tym w szczególności Dyrekcji oraz Komedzie Miejskiej Policji.


Copyright© ZSO nr 1 w Bytomiu