Nasi młodzi plastycy i "Sielskie klimaty"...

2 października 2014 r.

2 października 2014 r. w chorzowskim skansenie odbył się Wojewódzki Konkurs Plastyczny Piknik Malarski "Sielskie Klimaty'2014".
Ta wspaniała impreza wpisała się w kalendarz naszego regionu i bardzo oczekiwana jest przez większość młodzieży województwa śląskiego. Nic więc dziwnego, że uczniowie naszego gimnazjum pod opieką p.Joanny Born-Pilsyk i Katarzyny Hajkowskiej-Cisło, uczestniczyli już w XI edycji tego konkursu.
Piknik malarski to impreza rozwijająca aktywizację twórczą dzieci i młodzieży w zakresie malarstwa tj.: wykonywanie prac plastycznych w plenerze, rozwijanie umiejętności poszukiwania inspiracji w istniejących obiektach architektonicznych, sztuki stosowanej. Działania te mają również na celu popularyzację zbiorów parku etnograficznego, jednocześnie przybliżenie kultury materialnej dawnych wieków na terenie Śląska.
Prace malarskie oceniane będą przez profesjonalne jury. Autorzy najciekawszych prac zostaną uhonorowani nagrodami. Spośród wszystkich wybrana zostanie najlepsza praca która otrzyma Grand Prix.
Wszyscy czekamy na wyniki jury i mamy skrytą nadzieję, że uśmiechnie się do nas szczęście. /J.Born-Pilsyk/

Copyright© Gimnazjum nr 5 w Bytomiu