II Miejski Festiwal Twórczości Patriotycznej "Ojczyzno moja miła"

7 listopada 2014 r.

Przeszło tysiącletnia historia państwa polskiego obfitowała w wiele wydarzeń natury politycznej, społecznej i gospodarczej. Były okresy wzlotów i upadków. Jednak, nawet katastrofa rozbiorów i utrata państwowości nie załamały narodu polskiego. Jego wola przetrwania i uparte dążenie do odzyskania niepodległości stały się podstawą do odrodzenia wolnej Ojczyzny.

Aby godnie przeżyć 96 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i uczynić 11 listopada dniem zatrzymania się nad historią i współczesnością naszej Ojczyzny w Gimnazjum nr 5 zorganizowano uroczystości związane z Świętem Niepodległości w formie Festiwalu Pieśni Patriotycznej. Festiwal odbył się 7 listopada 2014 r. w ramach II Miejskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej "Ojczyzno moja miła", którego inicjatorką była Danuta Skalska, a skierowany był do uczniów bytomskich szkół podstawowych.

Imprezę uświetniły władze oraz goście, osoby działające dla dobra naszego miasta i kraju. Wśród nich byli Zastępca Prezydenta Miasta Bytomia p.Aneta Latacz, Przewodnicząca Rady Miejskiej Bytomia p.Danuta Skalska, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bytomia p. Andrzej Wężyk, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Bytomiu p.Alfred Pyrk. Ponadto gościliśmy p.Bożenę Murek (Dyrektor SP nr 42), p.Annę Kullman (Dyrektor SP nr 46), p.Danutę Zemelę (Dyrektor SP nr 28), p.Dorotę Zawilińską (Dyrektor SP nr 9), p.Izabelę Bubalik (Dyrektor SP nr 2), a także p.Iwonę Łuczak (Dyrektor Przedszkola nr 32) oraz p.Franciszka Zastawnika, miłośnika miasta Bytomia i przyjaciela naszej szkoły.
 
Katarzyna Franik
utwór: "Pytasz mnie o Polskę"
Szkoła Podstawowa nr 28
opiekun: p. Piotr Bibiela
Maciej Ochryniuk
utwór: "Wolność"
Szkoła Podstawowa nr 33
opiekun: p. Jadwiga Knejska
zespół "I"
utwór: "Dziewczyna
z granatem"
Szkoła Podstawowa nr 42
opiekun: p. Krzysztof Jędrasik
Kamil Żydek
utwór: "Pytasz mnie"
Szkoła Podstawowa nr 37
opiekun: p. Aleksandra Jóźwik
zespół wokalny
utwór: "Pamięć w nas"
Szkoła Podstawowa nr 37
opiekun: p. Aleksandra Jóźwik
Paulina Tura
utwór: "Maszerują strzelcy"
Szkoła Podstawowa nr 4
opiekun: p. Edyta Szymańska
zespół "Nutki Kopernika"
utwór: "Hej strzelcy"
Szkoła Podstawowa nr 4
opiekun: p. Edyta Szymańska
             
             
zespół Szkoły Baletowej
utwór: "Legiony"
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
opiekun: p. Edyta Szymańska

zespół Skarb
utwór: "Ojczyzno ma"
Szkoła Podstawowa nr 21
opiekun: p. Aleksandra Hyla
             
             
zespół "Moderato"
utwór: "Pałacyk Michla"
Szkoła Podstawowa nr 32
opiekun: p. Joanna Put
Daniel Nowak
utwór: "Ojczyzno ma"
Szkoła Podstawowa nr 51
opiekun: p. Sabina Szmajduch
zespół "Zgrane Nutki"
utwór: "Mury"
Szkoła Podstawowa nr 51
opiekun: p. Sabina Szmajduch
zespół "Akord"
utwór: "Niepodległa, niepokorna"
Szkoła Podstawowa nr 33
opiekun: p. Jadwiga Knejska
             
Marta Kruk
utwór: "Pierwsza brygada"
Szkoła Podstawowa nr 54
opiekun: p. Małgorzata Robakowska, Konrad Jagielski
zespół "Miechowickie Iskierki"
utwór: "Piechota; Wojenko, wojenko; Białe róże"
Szkoła Podstawowa nr 54
opiekun: p. Małgorzata Robakowska, Konrad Jagielski
             Uczestników Festiwalu oceniało Jury w składzie: p.Danuta Skalska (Przewodnicząca Rady Miejskiej Bytomia), p.Anna Kullman (Dyrektor SP nr 46), p.Beata Ziaja (nauczyciel II LO) oraz p.Anna Kopacz (nauczyciel Gimnazjum nr 5), i miało niełatwe zadanie, gdyż młodzi artyści prezentowali bardzo wysoki poziom muzyczny.

Wyniki II Miejskiego Festiwalu Twórczości Patriotycznej - "Ojczyzno moja najmilsza" Bytom 2014

  • Zespoły:
  • "Skarb" (Szkoła Podstawowa nr 21) - I miejsce
  • "Akord" (Szkoła Podstawowa nr 33) - II miejsce
  • "Nutki Kopernika" (Szkoła Podstawowa nr 4) - III miejsce
  • "Zgrane nutki" (Szkoła Podstawowa nr 51) - wyróżnienie

  • Soliści:
  • Maciej Ochryniuk (Szkoła Podstawowa nr 33) - I miejsce
  • Katarzyna Franik (Szkoła Podstawowa nr 28) - II miejsce
  • Daniel Nowak (Szkoła Podstawowa nr 51) - III miejsce
  • Marta Kruk (Szkoła Podstawowa nr 54) - wyróżnieniePoprzez konkursy o tematyce patriotycznej propagujemy wśród młodych ludzi miłość do ojczyzny, szacunek do tradycji i świadomość kulturową, dlatego udział w Festiwalu został poprzedzony konkursem plastycznym zatytułowanym "Najpiękniejsze słowo – Ojczyzna" i miał na celu przybliżenie piękna oraz bogactwa ziemi ojczystej. Piękna kulturowego i bogactwa historycznego. Wykorzystania motywów z dziejów Polski w samodzielnej twórczości młodego artysty umożliwiające lepsze zrozumienie narodowej historii. Tematyka prac konkursowych dotyczyła zarówno zdarzeń, postaci jak i dzieł historycznych z całego okresu historii Polski - od czasów najdawniejszych do współczesnych.
Laureatami konkursu plastycznego zostali: Julia Paczeńska - zdobywczyni I miejsca, II miejsce zajęła Nicole Górniak, III miejsce zajął Konrad Samulski, wyróżnienia przyznano Aleksandrze Rzyckiej oraz Natalii Michalik (wszyscy laureaci reprezentowali Szkołę Podstawową nr 4). Uczniów do konkursu przygotowała Edyta Grudzińska - nauczyciel plastyki.

II Miejski Festiwal Pieśni Patriotycznej "Ojczyzno moja miła" pokazał wielką wrażliwość patriotyczną młodego pokolenia.
Dziękujemy gościom za wspólne świętowanie z nami szkolnych obchodów 96 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, uczniom oraz nauczycielom Gimnazjum nr 5 wraz z koordynatorami Festiwalu p.Magdaleną Bober i p.Joanną Born-Pilsyk za zaangażowanie i pomoc w organizacji imprezy, zaś wszystkim artystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

/Joanna Born-Pilsyk/

Copyright© Gimnazjum nr 5 w Bytomiu